top of page

Allmänna villkor

MEDLEMSKAP

Giltighetstid

Alla medlemskap som administreras av World of Golf för medlemmar i World of Golf City Club och Sisjö Golfklubb har 12 månaders giltighetstid från dagen för tecknandet och gäller tillsvidare.

 

Uppsägningstid

Senast 30 dagar innan sista giltighetsdagen skall anmälan om förändring eller uppsägning av medlemskapet göras skriftligen till info@worldofgolf.se. I annat fall förlängs medlemskapet automatiskt i 12 månader från förfallodagen.

 

Frysning/paus av medlemskap

På anmodan kan medlemskap pausas i upp till 1 månad vid t ex resa eller sjukdom. Vid längre tids sjukdom kan frysning ske under längre tid om t ex läkarintyg kan uppvisas. Efter upphörande av frysning återstartas medlemskapet med undantag för den frysta tiden. Dvs om giltighetstiden ursprungligen är juni tom maj och medlemskapet är fryst under november flyttas förfallodatum fram i samma omfattning som frystiden.

Tävlingsgreenfee

Oavsett medlemskap och om du anmäler du dig till klubbtävling på Hulta, Åsundsholm eller Stora Lundby utgår alltid tävlingsavgift och tävlingsgreenfee.

Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

 

Observera

Beroende på val av medlemskap i World of Golf City Club eller Sisjö Golfklubb kan medlemskapet omfattas av tjänster som tillhandahålls av externa partners. Villkoren för dessa tjänster kan komma att förändras under giltighetstiden för medlemskapet beroende på omständigheter utanför World of Golf’s eller Sisjö GK’s kontroll.
Om sådan eventuell förändring påverkar innehållet i medlemskapet väsentligt har medlemmen rätt att ett: Säga upp sitt medlemskap och ersättas med avgiften motsvarande resten av giltighetstiden. Två: byta medlemskap inom klubben och då ersättas för mellanskillnaden i pris i förhållande till återstoden av giltighetstiden. Eller tre: Behålla medlemskapsformen och då ersättas på en rimlig nivå i förhållande till den eventuella förändringen och återstoden av giltighetstiden.

 

BOLLKORT

Abonnemang Flex 25, Flex 50, Flex 75.

Bollkorten är årsabonnemang som består av ”Betalt belopp” och ”Bonusbelopp”. Bonusbelopp som inte är förbrukat vid respektive förfallodag nollas. Betalt Belopp sparas vid förnyelse av abonnemang och adderas till nytt Betalt Belopp. Vid uttag av bollar förbrukas Bonusbelopp först. Vid uppsägning av abonnemang nollas allt saldo.

 

Månadsbollar

240 bollar fylls på ditt bollkort varje månad vilka nollas vid månadsskiftet. Egna påfyllningar under månaden nollas inte.

 

Medlemsbollar

Gäller för alla aktiva klubbmedlemmar som under aktuellt år innehar medlemskap BAS 1-2 och ALLIANS 1–3 på World of Golf City Club

 

Rangekortet hämtas ut i receptionen på World of Golf.

 

Ordinarie giltighetstid för bollkortet är samma som förfallodagen för medlemskapet. De ”fria” bollar som ingår i medlemskapet nollas vid din årsförfallodag förutsatt att det finns några kvar. Pengar du själv satt in på kortet nollas aldrig. Nya ”fria” bollar sätts in på ditt kort vid uppvisande av betalningsbevis för ny medlemsperiod.

 

 

FRISKVÅRDSBIDRAG
Golf kvalificerar för Friskvårdsbidrag för dem som har den möjligheten. Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det spelar ingen roll om den totala spelkostnaden överstiger denna beloppsgräns, understiger den eller är uppdelad i flera mindre belopp.

Har du rätt att få friskvårdsbidrag för mer än vad medlemskapet kostar kan du komplettera med rangebollar eller lektioner på World of Golf.

Vi vill upplysa om att den erlagda årsavgiften till klubben består av:

 

MEDLEMSAVGIFT 400:-  (Icke avdragsgillt):

ÖVRIG AVGIFT: Spelavgift

Gäller samtliga medlemskap

bottom of page