woogybild.20210.jpg

Vi har en gemensam anmälningsblankett för våra Alliansklubbar, glöm inte att välja hemmaklubb.

Observera att val av medlemskap WoG CC bara erbjuds med World of Golf City Club som hemmaklubb 

4 steg till medlemsansökan

Kryssa i val av medlemskap nedan, börja med val av hemmaklubb. Vid val av Medlemskap WoG Cc kan enbart World of Golf City Club väljas som hemmaklubb.

OBS!! Val av Torrekulla som hemmaklubb förutsätter att nyttjanderättsavtal tecknas mellan Torrekulla GK och World of Golf på nuvarande Sisjö golfbana. Om detta inte upprättas övergår ert medlemskapet isf till att bli medlem i Sisjö Golfklubb.

STEG 1 – VÄLJ HEMMAKLUBB

STEG 2 – PERSONUPPGIFTER

STEG 3 – VÄLJ MEDLEMSKAP

*  NYA MEDLEMMAR
Första debiteringen för ditt nya medlemskap sker i januari 2023

*  Om Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

STEG 4 – VÄLJ BETALFORM

Väljer du autogirobetalning var vänlig och fyll i särskild ansökningsblankett nedan och lämna till receptionen på World of Golf 

4 steg till medlemsansökan

Kryssa i val av medlemskap nedan, börja med val av hemmaklubb. Vid val av Medlemskap WoG Cc kan enbart World of Golf City Club väljas som hemmaklubb.

OBS!! Val av Torrekulla som hemmaklubb förutsätter att nyttjanderättsavtal tecknas mellan Torrekulla GK och World of Golf på nuvarande Sisjö golfbana. Om detta inte upprättas övergår ert medlemskapet isf till att bli medlem i Sisjö Golfklubb.

STEG 1 – VÄLJ HEMMAKLUBB

STEG 2 – PERSONUPPGIFTER

STEG 3 – VÄLJ MEDLEMSKAP

*  NYA MEDLEMMAR
Första debiteringen för ditt nya medlemskap sker i januari 2023

*  Om Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

STEG 4 – VÄLJ BETALFORM

Väljer du autogirobetalning var vänlig och fyll i särskild ansökningsblankett nedan och lämna till receptionen på World of Golf