top of page
woogybild.20210.jpg

Vi har en gemensam anmälningsblankett för våra Alliansklubbar, glöm inte att välja hemmaklubb.

Observera att val av medlemskap WoG CC bara erbjuds med World of Golf City Club som hemmaklubb 

4 steg till medlemsansökan

Kryssa i val av medlemskap nedan, börja med val av hemmaklubb. Vid val av Medlemskap WoG Cc kan enbart World of Golf City Club väljas som hemmaklubb.

OBS!! Val av Torrekulla som hemmaklubb förutsätter att nyttjanderättsavtal tecknas mellan Torrekulla GK och World of Golf på nuvarande Sisjö golfbana. Om detta inte upprättas övergår ert medlemskapet isf till att bli medlem i Sisjö Golfklubb.

STEG 1 – VÄLJ HEMMAKLUBB

STEG 2 – PERSONUPPGIFTER

STEG 3 – VÄLJ MEDLEMSKAP

*  NYA MEDLEMMAR
Första debiteringen för ditt nya medlemskap sker i januari 2023

*  Om Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

STEG 4 – VÄLJ BETALFORM

Väljer du autogirobetalning var vänlig och fyll i särskild ansökningsblankett nedan och lämna till receptionen på World of Golf 

4 steg till medlemsansökan

Kryssa i val av medlemskap nedan, börja med val av hemmaklubb. Vid val av Medlemskap WoG Cc kan enbart World of Golf City Club väljas som hemmaklubb.

STEG 1 – VÄLJ HEMMAKLUBB

STEG 2 – PERSONUPPGIFTER

STEG 3 – VÄLJ MEDLEMSKAP

*  NYA MEDLEMMAR
Första debiteringen för ditt nya medlemskap sker i januari 2023

*  Om Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

STEG 4 – VÄLJ BETALFORM

Väljer du autogirobetalning var vänlig och fyll i särskild ansökningsblankett nedan och lämna till receptionen på World of Golf 

ÅRSBOLLAR WORLD OF GOLF CITY CLUB

MEDLEMSBOLLAR

Gäller för alla aktiva klubbmedlemmar som under aktuellt år innehar medlemskap på World of Golf City Club med Medlemskap Bas och Max.

 

Rangekortet hämtas ut i receptionen på World of Golf.

 

Ordinarie giltighetstid för kortet är 1/3 till 20/2. För nästa period, förutsatt att du kvarstår i en medlemsform som kvalificerar för ”Medlemsbollar” fylls ditt kort på med 600:- vid anmodan i receptionen. Du kan när som helst fylla på med mer pengar och får då 20% mer på kortet än vad du sätter in. Saldot på ”Medlemsbollarna” nollas den 20/2.  OBS! Pengar du själv sätter in på ditt kort nollas aldrig.

wog.bollkort.jpg
bottom of page