top of page
woogybild.20210.jpg

Medlemskap på World of Golf City Club - Välkommen

3 steg till medlemskap i World of Golf City Club

STEG 1 – PERSONUPPGIFTER

STEG 2 – VÄLJ MEDLEMSKAP

Tävlingsgreenfee

Oavsett medlemskap och om du anmäler du dig till klubbtävling på Hulta, Åsundsholm eller Stora Lundby utgår alltid tävlingsavgift och tävlingsgreenfee.

Familjemedlemskap
- Alla i familjen måste fylla i en ansökan som lämnas in samtidigt
- Förutsätter att alla i familjen är bokförda på samma bostadsadress
- Ange tydligt vem i familjemedlemskapet som skall bli fakturerad eller stå för autogirodebiteringen

Observera

Beroende på val av medlemskap i World of Golf City Club eller Sisjö Golfklubb kan medlemskapet omfattas av tjänster som tillhandahålls av externa partners. Villkoren för dessa tjänster kan komma att förändras under giltighetstiden för medlemskapet beroende på omständigheter utanför World of Golf’s eller Sisjö GK’s kontroll.
Om sådan eventuell förändring påverkar innehållet i medlemskapet väsentligt har medlemmen rätt att ett: Säga upp sitt medlemskap och ersättas med avgiften motsvarande resten av giltighetstiden. Två: byta medlemskap inom klubben och då ersättas för mellanskillnaden i pris i förhållande till återstoden av giltighetstiden. Eller tre: Behålla medlemskapsformen och då ersättas på en rimlig nivå i förhållande till den eventuella förändringen och återstoden av giltighetstiden.

STEG 3 – VÄLJ BETALFORM

Väljer du autogirobetalning var vänlig och fyll i särskild ansökningsblankett nedan och lämna till receptionen på World of Golf 

bottom of page